Oddając części samochodowe do regeneracji możesz liczyć na profesjonalną obsługę i zachowanie wszystkich
procedur cechujących dobry warsztat.

Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez TOP-INJECTION z siedzibą w Rudzie Śląskiej
ul. 1 Maja 241, NIP: 641 233 81 77,
poczta elektroniczna: topregeneracja@gmail.com, nr tel.; 698 515 973

 1. Biuro jest czynne od 8 do 16, a warsztat zajmyjący się regeneracją od 7 do 15 w dni powszednie.
 2. Obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem lub z indywidulanymi ustaleniami.
  3.W szczególnych wypadkach cena robocizny i zakres prac naprawczych określony jest po rozmontowaniu części.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do dolczenia kwoty 50 zł za sztukę w razie konieczności ponownego przetestowani wtrysku/pompy na maszynie.
 4. Za doatkowym zleceniem klienta, którym jest sprawdzenie cześci przed rozpoczęciem procesu regeneracji doliczane jest 50 zł za sztukę.
 5. Roczna gwarancja dotyczy tylko regeneracji kompletu, pojedyńsze sztuki wysłane są na własną odpowiedzialnośc.
 6. Przed wysłaniem paczki prosimy o zabezpieczenie produktu, za uszkodzenia nie ponosimy odpowiedzialności oraz za jakość materiałów
  i części dostarczonych przez klienta.
 7. Wymieniony wadliwy produkt i poszczególne części stają się własnością gwaranta.
 8. Serwisant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia w szczególnch przypadkach.
  9.TOP-INJECTION zajmuje się wyłącznie regeneracją dostarczonych części do jej siedziby i nie ponosi odpowiedzialności za montaż,
  demontaż i dalsze działania firm zewnętrzych i warsztatów samochodowych.
 9. Zetelna wycena jest możliwa tylko po fizycznie otrzymanej części .
 10. Jeśli wtrysk posiada zwarcia na cewce w więcej niż 1 sztuce cena może ulec zmianie
 11. Jesli paczka zostanie dostarczona do nas po godzinie 13, zostanie ona przekazana do dalszego procesu w następnym dniu roboczym.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za czas dostaczenia paczki przez zewnętrzne firmy kurierskie.
  14.W przypadku dostarczenia części przez klienta powyższagwarancja dotyczy wyłączni popawności procedus serwisowych . Reklamacje

Firma „Top-Injection” zwana dalej gwarantem zapewnia dobrą jakośc i sprawne działaniewtrykiwaczy i pomp wysokiego
ciśnienia – produktów eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz pod warunkiem prawidłowej
instalacji montażu dołączonej do karty gwarancyjnej oraz procedur serwisowych obowiązujących dla danej marki pojazdu.

 1. Obowiązki gwaranta wykonuje serwis gwarncyjny w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 241.
 2. Okres gwarancji kończy się z upływem 12 miesięcy od daty sprzedaży lub wykonania usługi regeneracji.
 3. Przekazując produkt do naprawy gwarancyjnej kupujący ma obowiązek przekazać:
 • prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyją z pieczątką serwisu dokonującego montażu (karta gwarancyjna która nie zawiera danych
  samochodu i warsztatu dokonującego montażu a także zawierająca ślady zmian , poprawek lub skreśleń jest nieważna)
 • dowód zakupu produktu (faktura, paragon)
 • rachunek za montaż wtryskiwaczy lub pomp wysokiego ciśnienia z serwisu dokonującego montażu
 • rachunki za filtr paliwa oraz inne wymieniane przez nas komponenty
 1. W celu uprawnień gwarancyjnych kupujący zobowiązany jest dostarczyć produkt do punktu serwisowego w odpowiednim opakowaniu.
  Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia częsści wynikającego z niewłaściwie zapakowanego produktu obciążają wyłączni kupującego .
 2. Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami lub błędami usługi regeneracji.
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, usterki i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiące w produkcie
  a w szczególności powstałe w skutek:
 • uszkodzeń mechanicznych
 • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji/montażu, eksploatacji lub przechowywania
 • dokonywania przeróbek, zmian lub napraw przez podmioty inne niż gwarant
  -zdarzeń losowych np. pożaru, zalania oraz wypadków
 1. Kupujący traci prawo gwarancji w szczególności gdy stwierdzono ślady ingerencji wewnątrz produktu
 2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu w terminie do 14 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu gwarancji.
  W szczególnych przypadkach gwarant zastrzega sobie prawo przedłużenia wskazanego terminu naprawy.
 3. Wymieniony wadliwy produkt i poszczególne części stają sie własnością gwaranta.
 4. Karta Gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji upawnień gwarancyjnych i rozpatrzenia reklamacji.
 5. Montaż i uruchomienie wtryskiwaczy, lub pomp wysokiego ciśnienia w samochodzie oznaczają akceptację warunków gwarancji.
  Prosimy o zapozanie się z nimi przed dokonaniem montażu.
 6. Jeżeli kupujący dostarcza części samochodowe w komplecie (pompa wysokiego ciśnienia, wszystkie wtryskiwacze oraz listwa z zaworem DRV)
  i zgłasza reklamację należy odesłać również pełny komplet.
 7. Gwarancja wydawana jest na okres 12 miesięcy jeżeli kupjący wysyła tylko pompe wysokiego ciśnienia/wszystkie wtryski.
  Przy usłudze regeneracji kompletu pompy wysokiego ciśnienia z pełnym kompletnym wtrysków oraz listwą z zaworem DRV gwarancja
  wydawana jest na 24 miesiące.
 8. Firma Top-Injection zastrzega sobie prawo do realizacji wszelkich roszczeń w Sądzie w Rudzie Śląskiej.
 9. Zwrot gotówki odbywa się w ciągu 60 dni roboczych za okazaniem paragonu oraz karty gwarancyjnej.

Osoba zgłąszająca reklamacje, zobowiązana jest do wypełnienia wraz z mechanikiem Karty Gwarancyjnej.